نصب کوره صنعتی با جرثقیل

استفاده از دو جرثقیل 100 تن جهت نصب کوره صنعتی در سوله

نصب کوره صنعتی داخل سوله

نصب منبع با جرثقیل
فهرست
با ما تماس بگیرید !