نصب کوره صنعتی با جرثقیل

استفاده از دو جرثقیل 100 تن جهت نصب کوره صنعتی در سوله

هدف پروژه
مشتری و محل پروژه
هدف پروژه

نصب کوره صنعتی داخل سوله

مشتری و محل پروژه

اطلاعاتی ثبت نشده است

نصب منبع با جرثقیل
فهرست
با ما تماس بگیرید !/a>